نخل ها ایستاده می میرند.

مقاومت و ایستادگی ات را سپاس میگوئیم

ای جوانمرد

تو از سلاله ی پاکان و نیکان هستی.جان خود را در طبق اخلاص نهادی و با خدایت به معامله پرداختی .

با نثار جان و مال خویش در اوج عرش آشیان گزیدی و در این راه بهشت جاویدان الهی

را خریداری کردی ؟

می ستایمت 

زیرا که

جاودانه ای.

/ 0 نظر / 24 بازدید