فانوس دریایی

شهید گلستانی :

وقتی حسین در صحنه است،

اگر در صحنه نیستی هر جا خواهی باش!

چه ایستاده به نماز چه نشسته بر سفره شراب!

 شهید مرتضی آوینی:

الهی:

 خوف فرزند شک است...

و شک زائیده ی شرک

و این سه ، خوف و شک و شرک ، راهزنان طریق حقند...

که اگر با مرگ انس نگیری ، خوف ، راه تو را خواهد زد

و امام را در صحرای بلا رها خواهی کرد.

شهید حاج ابراهیم همت:

حقیقت این است که هرچه بگوییم خسته شده ایم و بریده ایم. اسلام دست از

سر ما بر نمی دارد. ماباید بمانیم و کاری را که می خواهیم. انجام بدهیم.

همیشه باید مشغول یک کلمه باشیم.و آن (( عشق)) است. اگر عاشقانه با کار

پیش بیایی به طور قطع بریدن و عمل زدگی و خستگی برایت مفهومی پیدا

نمی کند...

 شهید حاج ابراهیم همت:

شهدا را به خاک نه، به یاد بسپاریم 

 

 

 


 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
علی

agha ey val khrili hal kardam

نیلو

گویند “می” نمی شود از راه گوش خورد! من “یا حسین” می شنوم مست می شوم ممنون واقعا خیلی استفاده بردم